Beregne din egen BMI

BMI-kalkulatoren til høyre er basert på vekt (kg) dividert med høyde (meter)2. Velg "bytt til kg" og "bytt til cm" og legg inn verdiene. Vi anbefaler at du leser denne teksten FØR du bruker kalkulatoren.

NB!
BMI kan være med på å klassifisere vektnivået hos voksne personer, men er ikke egnet for barn eller personer som er tett bygd og/eller er svært godt trent (har mye muskelmasse).

BMI eller KMI (kroppsmasse indeks) som den også kalles, beregnes på følgende måte:

Du tar vekt (i kg), og dividerer denne med høyde multiplisert med høyde (dvs høyde opphøyd i annen potens), som vist i eksempelet nedenfor.

Eksempel: En person som veier 66 kg, og er 1,7 m høy har en BMI på tilnærmet 23, beregnet på følgende måte: 66

kg/ (1,70 m x 1,70 m) = 66 / 2,89 = 22,8


Kommentar fra ernæringsfysiologen:

Husk at BMI- klassifiseringen ikke skiller mellom kvinner og menn eller gir noe indikasjon hvor eventuell overvekt er plassert på kroppen. Det siste vil gi et bedre bilde av helserisiko knyttet til eventuell overvekt.

Overflødige kilo som sitter rundt magen (såkalt epleform), er for eksempel forbundet med langt større helserisiko om de ekstra kiloene er plassert på hofter og lår (pæreform).

BMI er derfor ikke noe godt verktøy alene, men krever i tillegg andre mål (liv-og hofte vidde) for å finne ut hvor eventuelle overflødige kilo er plassert.

BMI kan gi en indikasjon, men vil ikke nødvendigvis alene gi noe riktig bilde av en persons vektnivå.

Men hva betyr egentlig tallet? Tallet er en måte å vurdere grad av overvekt og eventuell helserisiko. I tabellen under kan du se hvordan BMI-verdiene kategoriseres i ulike vektklasser. 

BMI og vektklasser

BMI (kg/m2):

Vekt:

18,5-24,9

Normalvekt

25-29,9

Overvekt

30-34,9

Fedme - Grad I

35-39,9

Alvorlig Fedme - Grad II

40 eller mer

Fedme – Grad III

BMI/KMI (Kroppsmasse indeks). Klassifisert etter Verdens helseorganisasjon (WHO) retningslinjer.

* BMI er ikke alltid et egnet mål. Ikke alle med BMI-tall på 27 eller 28 er nødvendigvis overvektige. BMI-tallet tar ikke hensyn til hverken kroppsbygning, muskelmasse eller aktivitetsvaner. En veltrent person med stor andel muskelmasse, kan derfor ha BMI over 25, uten å være overvektig.

På bakgrunn av dette skal BMI-tallet håndteres med varsomhet og helst ikke uten at du samtidig måler livvidden. Kommer BMI over 30, vil tallet i større grad indikere ugunstig vekt og økt helserisiko. Denne kategorien, omtales som fedme (grad en). Men, det er flere faktorer enn BMI, som sier noe om helserisikoen. En av de er hvor kiloene sitter på kroppen.  

Beregne din BMI

BMI Kalkulator

Bruk skjemaet for å regne ut din BMI.

Vekt:

Bytt til kg
Høyde:

Bytt til cm
Kjønn:
Mann
Dame
Alder:

NB! Data blir ikke lagret